080ѹһФһ,ղغ www.415826.com

ҡǮʹ:www.415826.com(һϲ)

018: ҡǮĻФ ߻ ()()()

뿪05

019: ҡǮĻФ ()()()

뿪05

020: ҡǮĻФ ţ ()()(ţ)

뿪16

021: ҡǮĻФ ()()()

뿪01

022: ҡǮĻФ ţ ()(ţ)()

뿪21

023: ҡǮĻФ ()()()

뿪20

024: ҡǮĻФ ()()()

뿪07

025: ҡǮĻФ ţ ()(ţ)()

뿪02

026: ҡǮĻФ ţ ()()()

뿪02

027: ҡǮĻФ ţ ()()()

뿪33

028: ҡǮĻФ ţF ()()()

뿪30

029: ҡǮĻФ 򻢼ţ ()()(ţ)

뿪ţ10

030: ҡǮĻФ ()()()

36

031: ҡǮĻФ ()()()

뿪06

033: ҡǮĻФ ()()()

21

034: ҡǮĻФ 󼦺 ()()()

뿪36

035: ҡǮĻФ û ()()()

뿪30

036: ҡǮĻФ ()()()

03

038: ҡǮĻФ ţ ()(ţ)()

뿪 18

039: ҡǮĻФ ţ ()()()

42

042: ҡǮĻФ ()()()

35

043: ҡǮĻФ ţ ()()()

뿪 09

044: ҡǮĻФ ()()()

42

046: ҡǮĻФ ţ ()()(ţ)

뿪 43

047: ҡǮĻФ ţ ()()()

뿪 41

048: ҡǮĻФ ()()()

뿪 08

049: ҡǮĻФ ţ ()()(ţ)

뿪 38

057: ҡǮĻФ ()()()

뿪 28

061: ҡǮĻФ ţ ()()()

뿪 09

063: ҡǮĻФ ţ߹ (ţ)()()

뿪 47

065: ҡǮĻФ ţ ()()(ţ)

뿪 27

068: ҡǮĻФ û ()()()

뿪 18

070: ҡǮĻФ ()()()

뿪 26

074: ҡǮĻФ ţ ()()()

뿪 29

078: ҡǮĻФ ()()()

뿪 45

079: ҡǮĻФ ţù ()()()

뿪 47

080: ҡǮĻФ ڸ ()()()

00

ҡǮƽһФơʵս

034

ҡǮƽһФ<>ǰ10

41

035

ҡǮƽһФ<>ǰ10

24

036

ҡǮƽһФ<>ǰ10

04

037

ҡǮƽһФ<>ǰ10

15

038

ҡǮƽһФ<>ǰ10

18

039

ҡǮƽһФ<>ǰ10

40

040

ҡǮƽһФ<>ǰ10

24

041

ҡǮƽһФ<>ǰ10

33

042

ҡǮƽһФ<>ǰ10

30

043

ҡǮƽһФ<>ǰ10

41

044

ҡǮƽһФ<>ǰ10

42

045

ҡǮƽһФ<>ǰ10

15

047

ҡǮƽһФ<>ǰ10

24 12

048

ҡǮƽһФ<>ǰ10

45

049

ҡǮƽһФ<>ǰ10

38

056

ҡǮƽһФ<>ǰ10

11

057

ҡǮƽһФ<>ǰ10

42

063

ҡǮƽһФ<>ǰ10

47

064

ҡǮƽһФ<>ǰ10

30.42

065

ҡǮƽһФ<>ǰ10

02

069

ҡǮƽһФ<ţţţ>ǰ10

ţ46

070

ҡǮƽһФ<>ǰ10

08

074

ҡǮƽһФ<>ǰ10

01

075

ҡǮƽһФ<ţţţ>ǰ10

ţ46

077

ҡǮƽһФ<>ǰ10

08

078

ҡǮƽһФ<>ǰ10

07

079

ҡǮƽһФ<>ǰ10

47

080

ҡǮƽһФ<>ǰ10

00

ҡǮ415826.com˫ء׼һ

415826.com䵥˫

018: ˫׬

ؿ05

415826.com䵥˫

019: ˫׬

ؿ05

415826.com䵥˫

020: ˫˫˫׬

ؿ16

415826.com䵥˫

022: ˫׬

ؿ21

415826.com䵥˫

023: ˫˫˫׬

ؿ20

415826.com䵥˫

025: ˫˫˫׬

ؿ02

415826.com䵥˫

026: ˫˫˫׬

ؿ02

415826.com䵥˫

027: ˫׬

ؿ33

415826.com䵥˫

028: ˫˫˫׬

ؿ30

415826.com䵥˫

029: ˫˫˫׬

ؿţ10

415826.com䵥˫

030: ˫˫˫׬

ؿ36

415826.com䵥˫

031: ˫˫˫׬

ؿ06

415826.com䵥˫

032: ˫׬

ؿ43

415826.com䵥˫

035: ˫˫˫׬

ؿ30

415826.com䵥˫

039: ˫˫˫׬

ؿ42

415826.com䵥˫

040: ˫˫˫׬

ؿ24

415826.com䵥˫

042: ˫׬

ؿ35

415826.com䵥˫

043: ˫׬

ؿ09

415826.com䵥˫

045: ˫˫˫׬

ؿ14

415826.com䵥˫

046: ˫׬

ؿ43

415826.com䵥˫

047: ˫׬

ؿ41

415826.com䵥˫

048: ˫˫˫׬

ؿ08

415826.com䵥˫

049: ˫˫˫׬

ؿ38

415826.com䵥˫

053: ˫˫˫׬

ؿ26

415826.com䵥˫

055: ˫˫˫׬

ؿ38

415826.com䵥˫

056: ˫˫˫׬

ؿ18

415826.com䵥˫

058: ˫׬

ؿ01

415826.com䵥˫

061: ˫׬

ؿ09

415826.com䵥˫

066: ˫˫˫׬

ؿţ22

415826.com䵥˫

067: ˫˫˫׬

ؿ24

415826.com䵥˫

069: ˫׬

ؿ47

415826.com䵥˫

071: ˫׬

ؿ41

415826.com䵥˫

073: ˫˫˫׬

ؿţ10

415826.com䵥˫

074: ˫׬

ؿ29

415826.com䵥˫

078: ˫ ˫+׬

ؿ45

415826.com䵥˫

079: ˫ ˫+󹷡׬

ؿ47

415826.com䵥˫

080: ˫ С׬

ؿ

ҡǮ415826.comҰء׼һ

415826.comҰ

023: ҰҰҰ׬

ؿ20

415826.comҰ

024: ҰҰҰ׬

ؿ07

415826.comҰ

025: Ұݼ׬

ؿ02

415826.comҰ

026: Ұݼ׬

ؿ02

415826.comҰ

028: ҰҰҰ׬

ؿ30

415826.comҰ

029: Ұݼ׬

ؿţ10

415826.comҰ

030: Ұݼ׬

ؿ36

415826.comҰ

031: ҰҰҰ׬

ؿ06

415826.comҰ

034: Ұݼ׬

ؿ36

415826.comҰ

036: ҰҰҰ׬

ؿ03

415826.comҰ

037: Ұݼ׬

ؿ25

415826.comҰ

040: Ұݼ׬

ؿ24

415826.comҰ

043: ҰҰҰ׬

ؿ09

415826.comҰ

045: Ұݼ׬

ؿ14

415826.comҰ

046: ҰҰҰ׬

ؿ43

415826.comҰ

047: Ұݼ׬

ؿ41

415826.comҰ

048: ҰҰҰ׬

ؿ08

415826.comҰ

049: Ұݼ׬

ؿ38

415826.comҰ

053: Ұݼ׬

ؿ26

415826.comҰ

055: Ұݼ׬

ؿ38

415826.comҰ

058: Ұݼ׬

ؿ01

415826.comҰ

060: Ұݼ׬

ؿ16

415826.comҰ

061: ҰҰҰ׬

ؿ09

415826.comҰ

064: ҰҰҰ׬

ؿ33

415826.comҰ

065: ҰҰҰ׬

ؿ27

415826.comҰ

066: Ұݼ׬

ؿţ22

415826.comҰ

067: Ұݼ׬

ؿ24

415826.comҰ

068: ҰҰҰ׬

ؿ18

415826.comҰ

069: ҰҰҰ׬

ؿ47

415826.comҰ

071: Ұݼ׬

ؿ41

415826.comҰ

073: Ұݼ׬

ؿţ10

415826.comҰ

076: Ұݼ׬

ؿ02

415826.comҰ

078: ҰҰҰ׬

ؿ45

415826.comҰ

079: ҰҰҰ׬

ؿ47

415826.comҰ

080: Ұڸ׬

ؿ00

415826.com׼Ф롿

025:Ф(31)(45)(14)(ţ10)(17)(15)

:02׼

026:Ф(18)(20)(01)(19)(36)(38)

:02׼

027:Ф(33)(01)(ţ22)(04)(35)(03)

:33׼

028:Ф(41)(43)(28)(47)(42)(37)

:30׼

029:Ф(35)(ţ34)(15)(40)(21)(26)

:ţ10׼

030:Ф(19)(20)(06)(33)(12)(01)

:36׼

031:Ф(19)(06)(20)(15)(35)(09)

:06׼

034:Ф(23)(14)(29)(12)(04)(03)

:36׼

035:Ф(38)(29)(18)(28)(23)(08)

:30׼

039:Ф(28)(39)(06)(ţ22)(44)(33)

:42׼

042:Ф(35)(04)(01)(42)(32)(36)

:35׼

043:Ф(31)(36)(30)(29)(23)(21)

:09׼

044:Ф(ţ34)(30)(37)(41)(16)(36)

:42׼

045:Ф(32)(25)(40)(14)(09)(33)

:14׼

046:Ф(07)(35)(ţ46)(45)(08)(29)

:43׼

047:Ф(ţ10)(21)(32)(31)(06)(17)

:41׼

048:Ф(09)(29)(20)(30)(15)(40)

:08׼

049:Ф(ţ10)(28)(03)(38)(37)(48)

:38׼

056:Ф(21)(47)(43)(12)(38)(42)

:18׼

057:Ф(27)(16)(05)(32)(11)(06)

:28׼

059:Ф(19)(11)(09)(08)(03)(12)

:32׼

061:Ф(35)(30)(01)(41)(03)(45)

:09׼

065:Ф(31)(45)(27)(38)(ţ46)(20)

:27׼

072:Ф(13)(09)(07)(15)(12)(29)

:27׼

078:Ф(40)(36)(32)(39)(21)(43)

:45׼

079:Ф(01)(24)(18)(23)(08)(25)

:47׼

080:Ф(ڸ)

:00׼

ҡǮ.415826.com޵ء

016ҡǮṩ޵˫:+̲ 34׼׼!

017ҡǮṩ޵˫:+̲ 02׼׼!

018ҡǮṩ޵˫:첨+̲ 05׼׼!

019ҡǮṩ޵˫:첨+̲ 05׼׼!

020ҡǮṩ޵˫:̲+ 16׼׼!

021ҡǮṩ޵˫:+ 01׼׼!

022ҡǮṩ޵˫:첨+̲ 21׼׼!

023ҡǮṩ޵˫:̲+ 20׼׼!

024ҡǮṩ޵˫:+ 07׼׼!

025ҡǮṩ޵˫:+̲ 02׼׼!

026ҡǮṩ޵˫:+̲ 02׼׼!

027ҡǮṩ޵˫:첨+̲ 33׼׼!

028ҡǮṩ޵˫:+̲ 30׼׼!

029ҡǮṩ޵˫:̲+ ţ10׼׼!

030ҡǮṩ޵˫:̲+ 36׼׼!

032ҡǮṩ޵˫:첨+̲ 43׼׼!

034ҡǮṩ޵˫:첨+ 36׼׼!

035ҡǮṩ޵˫:+ 30׼׼!

037ҡǮṩ޵˫:첨+ 25׼׼!

038ҡǮṩ޵˫:+ 18׼׼!

039ҡǮṩ޵˫:̲+ 42׼׼!

040ҡǮṩ޵˫:̲+ 24׼׼!

041ҡǮṩ޵˫:̲+첨 43׼׼!

042ҡǮṩ޵˫:+ 35׼׼!

043ҡǮṩ޵˫:+̲ 09׼׼!

044ҡǮṩ޵˫:+ 42׼׼!

045ҡǮṩ޵˫:+첨 14׼׼!

047ҡǮṩ޵˫:+̲ 41׼׼!

048ҡǮṩ޵˫:+ 08׼׼!

049ҡǮṩ޵˫:+̲ 38׼׼!

051ҡǮṩ޵˫:̲+첨 43׼׼!

052ҡǮṩ޵˫:̲+첨 39׼׼!

053ҡǮṩ޵˫:+첨 26׼׼!

055ҡǮṩ޵˫:+̲ 38׼׼!

057ҡǮṩ޵˫:+̲ 28׼׼!

060ҡǮṩ޵˫:̲+첨 16׼׼!

061ҡǮṩ޵˫:+첨 09׼׼!

062ҡǮṩ޵˫:+ 25׼׼!

066ҡǮṩ޵˫:̲+첨 ţ22׼׼!

067ҡǮṩ޵˫:̲+ 24׼׼!

071ҡǮṩ޵˫:+ 41׼׼!

072ҡǮṩ޵˫:+̲ 27׼׼!

073ҡǮṩ޵˫:+ ţ10׼׼!

075ҡǮṩ޵˫:+̲ 19׼׼!

077ҡǮṩ޵˫:+̲   ţ22׼׼!

078ҡǮṩ޵˫:+ 45׼׼!

080ҡǮṩ޵˫:+ 00׼׼!

÷ʫ---ר

080÷ʫ
415826÷

÷Фǰ

079÷ʫżįį
415826÷
ŶżįįФ1122ţ3344ã į¹е϶

÷Фǰţ

078÷ʫ
415826÷
èã⹷ǽФ1122ţ3344ã
[] ܴܻõӡ

÷Фǰţ

077÷ʫ
415826÷
£ã ľФã ұ߽Ф [] ݷʳdz򵥡ٰ ûнŵĻ

÷Фǰû

076÷ʫƤ
415826÷
߽ãƤߣ
ָ͡(ͷһΪСׯȺڣƤⱼ)Ĵҳţ

÷Фǰţ

075÷ʫ
415826÷
гܣһΪ7졣57λܼ57=35󡣻7λ7=49 ˮۣҪˮФ-

÷ФǰһФ룺35,49

074÷ʫ۴С
415826÷
ۣΪ8С49-01߽ãұ߽ФţССǼ

÷Фǰţ

073÷ʫ
415826÷
󣬷ߣ½
[] չǣѪʹ糩ͨöĺФ

÷Фǰ

072÷ʫ׹
415826÷ ţﻢ£ƽ׹41һ뽵һλΪߺ򣻷׹Фţ
͡óijһʧܡ-

÷Фǰţ

071÷ʫԾֽ
415826÷
ԾФ1122ţ3344
͡سֽϡѧƷдʵФ-

÷Фǰţ

070÷ʫžž
415826÷
žžФ1122ţ3344
͡ʡѡĴ

÷Фǰţ

069÷ʫ
415826÷
帣ФߺߵΪ01깷
͡Ҹ˼תΪֻʧ֪ǸĹ£ Ǯ̫

÷Фǰú

068÷ʫͷ
415826÷
ͷڽФţͷλ01ͷ ڽ뻢ڣ Ƚ [] ָͬС

÷Фǰţ

067÷ʫųն
415826÷
ˮФˮ45Ž⿴Ź Žȫ01-49ȫﹲ12
[] ͶûƲɱ¾ȫҡɱϵľ

÷Фǰ

066÷ʫ˽С
415826÷
˽4СŻС01 Ľ߻ĺ25
͡˽˼СС ߵķФССݷСĽ04

÷Фǰú

065÷ʫǻѪ
415826÷
ѪˮФȫ룬49⹷1212 ˮ45 ǻ½ã ȽФ򣬷41
͡гΪФ ȡФ

÷Фǰ

064÷ʫ
415826÷
ķФţƽФFƽ49߰˵ûǮûнŵĻãŮФü
塿ǮƿøһҪݼġ

÷Фǰ

063÷ʫ
415826÷
ڻķФͬƣ8ãţ
͡ָװʹɮФ

÷Фǰţ

062÷ʫϡˮ
415826÷
ѽС01 ˮФˮߣˮ45ûˮŵ
͡ϡˮ١ٵ01

÷Фǰ

061÷ʫȳ²
415826÷
ˮФ²һФţ
͡ɣԽ²֣ڽʡжֶﵽijĿġҲŮ˽ͨͷ⣬Ů˽ͨŮķФ

÷Фǰţ

060÷ʫ
415826÷
ֽм25λߣ 32 Ϊ16
͡ҪʹҪ֡ĺ25һĶФ1122ţ3344

÷Фǰùţ

059÷ʫͽ
415826÷
ᆱ߽ͽʹӣ Фţ
ͣ͡͡ʿ͵Ľ졣սǿĽʿ⻢

÷Фǰţ

058÷ʫŮ
415826÷01깷2⼦ţ£ã
[] ܺŮĴˣţ֯Ůɣ

÷Фǰţ

057÷ʫС
415826÷
ССŻС01 ᆱ״Ԫ
塿ĶСǿɡҲ¡۵ȼФ

÷Фǰ󹷻

056÷ʫƭ
415826÷ƭͷ⣻ ƭ ڽ뻢ڣ [] Ūࡣ⼦

÷Фǰﹷ򻢼

055÷ʫ϶
415826÷
϶ŮФã ϶ 񻰹£ⲻڵ

÷Фǰ

054÷ʫҰѼ
415826÷
ɴ򻢣ҰФߺѼұ߽⼦
[] 1.׽ҰѼӡ2.ҵʱɻǮ--ڱ塣ҵʱɻǮ ͵С͵

÷Фǰﻢ߼

053÷ʫ׾ͼ
415826÷ Ͷ9⻢ ˼⼪Ф
塿ܣָܿͣܿ׽ںԳĻͼںķФ

÷Фǰ

052÷ʫʮ
415826÷ ã½⻢ ʮţ15⻢ 5+15=20ã ʮΪũһ1

÷Фǰûţ

051÷ʫ¸
415826÷
߽λ49 Աߵţ

÷Фǰţ

050÷ʫˮ
415826÷
˵ţ˺½ڼΪ͹Ǽ ˮФˮߣˮˮ45ûˮŵ 
[] ˸ɻ¡Ů

÷Фǰţ

049÷ʫʧˮ
415826÷
ʧʮ08һλһΪˮФˮˮߣˮ45ûˮŵ
͡һˮСƭشΪ䡣;ĸ򣻼Ů
÷Фǰ

048÷ʫɶ
415826÷
6
ţ 4141+2=4341-2=39⻢
[] 1.dzɾ2.һ㲻ʣԳɢ
047÷ʫ

415826÷ɫӣ5꣬5λ г󣬳ţ
͡1.Ŵɥ߷ȥ49 ׳Ф 2.ָǮ˵еij㡣ʱԱΪĹ¡ţ

÷Фǰţ

046÷ʫϹ˵˵

415826÷Ϲߣã Фţ ڼ1414+8=22⼦ţ14-8=6ߣڼ10λ10+8=18ߣ10-8=2⼦ţ
÷Фǰţ

045÷ʫץţ

415826÷ץèץţ10꣬10λץţţԳ ץţţԱߵͻ
[] ץܹץץص㡣ץסÿҪǸ

044÷ʫһЦ

415826÷ФFĺ25 һ󹷣Ц滢 һڻ09ӼһΪ10ţ8

043÷ʫ

415826÷35һλһλţ ؽλĩλ01-49 [] ϵϣ¡ӣ

042÷ʫͯͯŮ

415826÷ͯСŻС01 ͯͯ Ф1122ţ3344ã͡кŮķФ

÷Фǰţ

041÷ʫ߻ħ

415826÷ ߹ŻФ߻41ûлŵߣħţħ ħⲻڵ ħ

÷Фǰ

040÷ʫ

415826÷Ф1122ţ3344ã 777 ⿪һ

---

080:

415826

079:rζoF 룺08 23 24 29

415826 ˼·һ :ζ
ұߴζͨδδ28
˼· 08 23 24 29
Ӱ뿴0823м52429м52ͷȱ2ͷȱ2ͷӵ08ǰһƽȱ5غų28
ܽһФ һ28

078:Ӽ 룺08 17 28 39

415826 ˼·һ 뿴ľһţָ28ţָĴҪĸƽΪľţ28ʮľʮϵֻ46
˼· 08ǸλβŻߺԿ17 28 39˳ߵģҪǴ0ͷ˳β0806ƽ⣬Ӱ뿴08Ϊβ39ȥһ17ƽΪ08 18 28 38غſ0138ƽ⣬߲48
˼· ֣׽룬׽<>ʮһ׽11Ǯˣ48 49
ܽóΪ28 46 06 01 48 49 11 38

077: 룺21 22 32 38

415826 ˼·һ֣
Ѿˣûʣ0˹ץ06ˮˮ06
˼·룺21 22 32 38
Ӱ뿴ĸ̲Ϻ壬ǰλ̲
21ϣ22ĺϣ32ϣ38Ǽ112Ҳ԰2ⷨ3452ȱϣ߰3238м6ԣץΪ06Ϻ
ۺϳФһФ,һ06

ۺȡФ152433

076:ǰԘ 룺20 21 31 32

415826 塿ȫΪǰ˳һ䡣ǰ£ǰΪ츣 ĻȺѡǻࡤ֦㡷峣ֻ֪˻ƣԲѼͿճǰ˳ľФãߡ
˼·һǰ<ǰ>֣ǰ棬<>Ϊľǰľţһľ01
˼·20 21 31 32Ӱ뿴20ϣ21ϣ31ĺϣ32ϣ2345ϣ˵ǰǰȱ1
ۺȡФһФһ01

075:ݏͳ 룺07 18 24 33

415826 ý9껢9λұľľФáؿФţá
ӳԢ⣬Ф:23δź:261δ13
ۺȡФţ

074: Qn

415826 ˼·һ
룬忴Ҳڳ֣˵Ƕ첻ͣɺִľľФֺöڣڶӣg
˼·
룬11 16 21 31
Ӱ뿴1βĺžͲ01 41ˣ01һ1110314110ܺϲȱһβ20
1116516215213110ܺ20
ӿͷ11β31м20Ҹо20һƽ
ܽóһФãһ20

073: ë

415826 ˼·һ
֣ë£Ϊţëϸ䣬ëһţ֣һ㵽ʮ
˼·
룺02 23 33 35 ǰ·ⷨ33ƽ˼ȣ=ţΪ33Ҷƽ룬ô02 23=3510
ܽóһФţһ10

072:ڲ

415826 ڽ뻢ڣ41һżһλΪߺ򣬲Ᵽڵ41䣻 ڲư
ۺȡФ
Ф
һФ

071:׸

415826 ׸ ͡׸ơкȨƵˡƨױľФ
׽ФţãȿɽФ02,03,10,11,24,25,32,33,40,41
ۺȡФ413325
Ф413325
һФ41

070:һЦ

415826 һЦ𡾽͡һЦͰѹȥĶȫˡ
һЦ--һ󹷣Ф𣿽-⿪ͽ⣨49-˾ţ˭гڿ47ôгԳһЦͰѶˣҪ
ۺȡФﻢ
Ф13.25.4929
һФ49

069: ǧ

415826 ǧ]͡ƽοУҲһȷġ ʷǡдǧǣһʧǧǣһá :Ӵƪ¡ʥǧǣһʧǧǣһá ǧ]--߲ǴţdzԶԱ裬Ϊ˽ɽλȨǮḶ́Ҫߵ۹⡢ԶıԷһ

068:߲

415826 ߲ơ͡ƣƣѺáǿ˲⣬Ҫ
߲--߲⣬Ҫ˭ߣôϵڿ24⡢ҪͷԳߣǸ24ǻ42ǻ42᲻ϻ2334ɱ24-Ƴ塢߲ơ
ۺȡФ423324

067:

415826 ߽ұ⻢ ⻢ţ22һλһΪͻ
ۺȡФ

066:ɧ

415826 ˮ45ˮФ49 ߽ãţɧұ߳ߣ
͡ɧƽ֮СһӵIJ鼫Ϊܲ⡣󣨼ᣡ
ۺȡФţ߼

065:ͷ

415826 Ӌ^ ͡ͻȻ˼ƲߡͬԣԪϡİ͵ڡ
ƶұʮ⼦ţ ƽʦ󣬷36ƣ36 ϽڻһλһΪţã߻ĺ25ͷλ01깷

064:ƴ

415826 ָؔ֡͡вƲɲָǮƶˡ
ԡġСɲ¶ǡ壺ӵʮֿɹۡƴ֣ĴլԺ
䰵룺02. 15. 33. 41.
ؔ--=:Fƴ--49:ֱ׳׳Բ--ǮIJˡ£ν:һָǮ˵ָֻšȻָвƲɲ--ָǮƶˡ
ۺϳФ:F
Ф:4849
һФ:48

063:Ż

415826 cŻء͡ ָƵƵڸƣDz ţ
ФFĽ߻ĺ25 ½ãŻؽڹ
ۺϳФ+ţ34
Фﹷ17
Фﹷ25
һФ15

062:

415826 䡾͡ǿҵɫ˷ȸ
ФΪ66ߣ ߣ ľ
ۺϳФ
Ф߻
Ф
һФ

061:Y

415826 Yߡۣۣ͡ߣܡǼۣ缱ݼѸ١
ԡԪ֮꡷Шӣëڣdz۵߲ΥʱغѲڣԴ˼ΪŰ˾
Y--Yٶȼ:ȷ棨
ۺϳФ
Ф
Ф
һФ

060:Bt{ʿ

415826 ʿ͡вŵµˡФʿʮ⼦ţ Фţ򼦹
ۺϳФţ
Ф
Ф
һФ

059:׾ǧh

415826 ׾ǧ󡾽͡׾ӳªǧ򣻰׾ǧ 1100 h߽ϼұ߹ţ񣬻߹ţͷ棻 ţ
ۺϳФţ߼
Фţ
Фţ
һФţ

058:ƽ

415826 Mƽ͡ȥ㡣ͬƽ
Mƽ--ţˮ:ȥ--֪㳣֡״ģгкȾˡ˼ϽMƽ--:Фͬƽ:32
ۺϳФ:20.3224.362314.26
Ф:3224
һФ:24

057:˸״

415826 ˸ָ͡˻˵ʵ
³Ѹ顷ǿӲĴ𸴣ûԸյĶƣΪȷˣ༴νȸ״Ҳ
䰵룺07.15.27.42.
˸-:С˹Ȯԭ:ȸ:ȡǰ:1󹷣ȷ湷˸--ҧһڣФ:ţ
Ф:01.1311.2303.15
Ф:01.1311.23
һФ:01.13

056:

415826 ͡ڶĺ󺣡ڶ㼯һ ԡ顤־С츲أʱΩ򣬱ȴȡȺǹڴ, һڡ
䰵룺03.12.33.47. -һģ1301-48ɿڴ㼯ɴ-4901-49Ǵ󺣡һ壬Ψ13ٳδһ47ҲһȻڴ-к㼯ɴ󺣣Dzʾ:1347ҪˣδФ--˼һͳɿʵ-򡢴ɿ3β=ˮФ
ۺϳФ:
Ф:13.494347
Ф:13.4943
һФ:13

055:

415826 һڡ͡άһ˵ г򣬼ҽФţһڣΪ֮⡣ţҺڽΪƣţ
ۺϳФ:
141740ţ22
Ф:
141740
Ф:
1417
һФ:
14

054: Ƿe

415826 Ƿe͡ɽ嶥˵Ӣΰжٴ롣 䰵룺03.22.36.49.
Ƿe--߷1λ49ȨΪ:Ƿe--һɽСػµĻʵФ~
ۺϳФ:
Ф:4349
һФ:43

053: WY

415826 WY졾͡ңˣƤӣЦ
WY--ңһӰˡòΪ׳Ф:ţ󹷻ˣƤӣЦ--һ󣨹ڻȡЦţƤ
WY--ҧһë
ۺϳФ:01.13.4912.24ţ22.34.4627.39
Ф:13.4912.24
һФ:13.49

052: ^U

415826 ^U͡ԭָг˵šָڿͷ϶ʵĴʾ䡣^U--ڹ^:󹷡^ߡͷ򣬷Ф:ţߡ^=0ͷ
^U--ԽӴ^U:ߣʡѣ루뾭뱨ڿͷ϶ʵ--ñȹͷ⣬Ů^ϵ520025
ۺϳФ:064001.130502
Ф:06.300502
Ф:06.3002
һФ:06

051: һt
415826
һt͡໥ϽܣȻһ壬ѷѽ⡣һt--һ󹷡tл:лڿ11һt--ۣˣһѣԹ01-49໥ϽܡȻһ塣á-һt-05+08+02+11=26
һt---й13ڹĴ¡ѹ١ǿ
ۺϳФ:߼
Ф:13.4919.43
һФ:49
050: ɡ
415826ϣ
--ĸʫ:::ţ:ʵ-йźַԱʾڵĸߵ:ʫ--ʮ֣40--Դ:ϱţ򣩡:ƴעĺ:04.13.22.31.40-ɵ͵ߡࣿ3456
ۺϳФ:ţ
Ф:04.16.2825.37.4936.48
Ф:04.16.2836.48
һФ:04
049:l^δ
415826ϣ
l^δ͡ Ŭܶ١l^δ--lͨĩál^δ--ΡΪ ʱδڿ08ʾáΪʱδl^δ-㡢ڶ:ߣţͼǿʧ˳ɹ֮ĸɡ
ۺϳФ:ţ
Ф:20.32.4404.16.2836.4805.17.41
Ф:20.4436.4805.17.41
Ф:20.4436.48
һФ:20 ɫ:
048: Ĵ
415826ϣ
̎󡾽͡Ĵǹĺˮ:̎ƻ:=ˮФ̎--ˮ:45˴ãȻĴУʵںСգ뻢ڵĸо;Ҳ
ۺϳФ:
Ф:
Ф:
Ф:4540
һФ:40

047:đ

415826ϣđ--͡^đʢoη֡:ţհФ:ţđ--oη:ţв»đѣoη:νһȡ޵С
ۺϳФ:ţ10.34.4629.4109.4513.25.37
Ф:ţ34.4629.41
һФ:29.41

046: ĺ

415826ϣ ĺ͡¡ָȫ й ¬ ǷT衷ĺo£fqǧδ롣ĺ-Ż򡢺=ˮФĺ-ʵ۵Ľɽڿйͼһͳɽ 
ۺϳФ:
 
Ф:07.19.
4321.33.4527.3902.38 
Ф:19.
4321.33.4502.38 
Ф:19.
4338 
һФ:19.
43

045:؞z

415826ϣ؞zָֻ͡ķΧڻͬΪΡФ:Ф:߻²ƣȮz--DZرղɵĵط

044:

415826ϣഺ--£ã:ûգ򣩿пڣˣഺ--ƮɰˡĴŮ:

043:δɞ

415826ϣ :ţδ=򣬞л:δɞ--ʱԤֹ-򣩲Σڿ3534504©Ԥߡ-ʱֹϳèDz֡ҲǷֹ߷ijɞЧֶΡ

042

415826ϣ ϜIȪ--˵Ȫˮһ,ݼȱ˻򼤶:ϻIȪˮ:IȮ:̫ࡢ޺󡢹¶һϣһϜIȪ

041

415826ϣ--ˡŻˣй˲ܶ汲׶ٴ׻һһСĴ֮ơȻǴˣǼ֣йʵ۶þ֮

040: ݾ

415826ϣ[] ݣۣŲմߵü졣Ҳ˲ʮֳڣ󼰡
ݾ--ߵü:ãá:ţ˲ʮֳڣ:ڲŮߣ1-491λ

039:⡻

415826ϣ߽ãţ49 [] ָʢȡԱţ ̫

038: IJһӋ

415826ϣһ󹷣36ƣ üƵ 4114⼦ţ4-1=3⻢IJһƹ5

037:ݽϡ

415826ϣţұãһڴФ Ͻں03ϻΪ33 ϽںķФߣ ߽Ͻţ֯Ůɣ
͡ݣ֡ϢϢϡҪʱϵЧݶеıȽϽӽ

036

415826ϣһ󹷣ϣ߽ǽţұߴţ ڽĽ߻ĺ25ľãһ 30ӼΪ

035: ߸[

415826ϣΪ01깷ţФұFФţ
͡ϣںۡǿסߵúĿڱǶҪðߵ㡣۽ӣţƢ

034:ŭɫ

415826ϣŭմŭŭţƢŭūūФţĽĺ25ߣ ɫгߣɫĻʵ˽
͡ĵķŭ¶ӡ

033:鷢

415826ϣߣ⹷ 8ã
[] 飺աݼ߳ٷС⽫Фţ

032:

415826ϣţûŵţΪ01깷ľ

415826.comվֽƽһФл֧,ע.

030ֽƽ:ţ֯Ů-и.ж! :ţ10׼
031ֽƽ:-и.ж! :45׼
033ֽƽ:ϲ-и.ж! :16׼
035ֽƽ:-и.ж! :30׼
036ֽƽ:-и.ж! :23׼
037ֽƽ:-и.ж! :43׼
038ֽƽ:-и.ж! :18׼
039ֽƽ:Ԫ˧-и.ж! :36׼
041ֽƽ:-и.ж! :43׼
042ֽƽ:-и.ж! :35׼
044ֽƽ:ɴ-и.ж! :45׼
046ֽƽ:-и.ж! :20׼
047ֽƽ:ɹ-и.ж! :41׼
048ֽƽ:-и.ж! :45׼
049ֽƽ:ۼҹ-и.ж! :38׼
050ֽƽ:ǽ-и.ж! :25׼
051ֽƽ:ǽ-и.ж! :01׼
052ֽƽ:ɴ-и.ж! :09׼
056ֽƽ:-и.ж! :11׼
057ֽƽ:-и.ж! :42׼
063ֽƽ:ţ-и.ж! :ţ46׼
069ֽƽ:ϲ-и.ж! :16׼
072ֽƽ:-и.ж! :32׼
074ֽƽ:ɹ-и.ж! :01׼
075ֽƽ:ţ-и.ж! :17׼
077ֽƽ:ɹ-и.ж! :01׼
078ֽƽ:ˮ-и.ж! :07׼
079ֽƽ:ˮ-и.ж! :47׼
080ֽƽ:ڸ¡-и.ж! :00׼
080:ѡһ ǰ΢:dfh10377 _:00׼
080 ǰ΢:dfh10377 _:00׼
080 ǰ΢:dfh10377 _:00׼
080:ѡ12 ǰ΢:dfh10377 _:00׼
080:ѡһФ ǰ΢:dfh10377 _:00׼
080:ѡФ ǰ΢:dfh10377 _:00׼
080:ѡФ ǰ΢:dfh10377 _:00׼
080:ѡФ ǰ΢:dfh10377 _:00׼
080:ѡФ ǰ΢:dfh10377 _:00׼
080:ѡФ ǰ΢:dfh10377 _:00׼
080:ѡФ ǰ΢:dfh10377 _:00׼
080:ѡФ ǰ΢:dfh10377 _:00׼
080:ƽһФ ǰ΢:dfh10377 _:00׼
080:ѡβ ǰ΢:dfh10377 _:00׼
080:ѡ˫ ǰ΢:dfh10377 _:00׼
080:ѡɫ ǰ΢:dfh10377 _:00׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
079:ѡФ _:47׼
079:ѡФ _:47׼
079:ѡФ _:47׼
079:ѡβ 1-3-4-5-7-9 _:47׼
079:ѡ˫ + _:47׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
078:ѡһ 45 _:45׼
078:ѡ 45.40.29 _:45׼
078:ѡ 45.40.29.24.15 _:45׼
078:ѡ12 45.40.29.24.15.20.09.04.08.12.36.41 _:45׼
078:ѡФ ú _:45׼
078:ѡФ ú _:45׼
078:ѡФ ú _:45׼
078:ѡ˫ ˫+ _:45׼
078:ѡɫ + _:45׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
077:ѡФ ţ _:ţ22׼
077:ѡФ ţ _:ţ22׼
077:ѡФ ţ _:ţ22׼
077:ѡФ ţ _:ţ22׼
077:ѡФ ţ _:ţ22׼
077:ѡ˫ ˫+ _:ţ22׼
077:ѡɫ ̲+첨 _:ţ22׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
076:ѡФ ߺ _:02׼
076:ƽһФ _:08׼
076:ѡ˫ ˫+ _:02׼
076:ѡɫ _:02׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
075:ѡФ ţ _:19׼
075:ѡФ ţû _:19׼
075:ƽһФ _:40׼
075:ѡβ 9-4-0-8-1-6 _:19׼
075:ѡ˫ + _:19׼
075:ѡɫ ̲+ _:19׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
074:ѡФ _:29׼
074:ѡФ _:29׼
074:ѡФ _:29׼
074:ѡФ û _:29׼
074:ƽһФ _:20׼
074:ѡ˫ + _:29׼
074:ѡɫ + _:29׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
073:ѡФ ţ _:ţ10׼
073:ѡβ 5-6-7-8-9-0 _:ţ10׼
073:ѡɫ 첨+ _:ţ10׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
072:ѡβ 3-7-9-6-5-8 _:27׼
072:ѡ˫ _:27 ׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
071:ѡФ ü _:41׼
071:ѡβ 9-1-2-3-4-5 _:41׼
071:ѡ˫ + _:41׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
070:ѡФ ţ _:26׼
070:ѡФ ţ _:26׼
070:ѡФ ţ _:26׼
070:ѡФ ţ _:26׼
070:ѡФ ţ _:26׼
070:ѡβ 5-6-7-8-9-0 _:26׼
070:ѡ˫ ˫+ _:26׼
070:ѡɫ 첨+ _:26׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
069:ƽһФ _:47׼
069:ѡβ 4-5-6-7-8-9 _:47׼
069:ѡɫ 첨+ _:47׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
068:ѡФ _:18׼
068:ѡФ _:18׼
068:ѡФ _:18׼
068:ѡФ _:18׼
068:ѡФ ţ _:18׼
068:ƽһФ _:18׼
068:ѡβ 3-4-5-6-7-8 _:18׼
068:ѡ˫ ˫+ _:18׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
067:ѡ 38 24 22 _:24׼
067:ѡ 38 24 22 02 16 _:24׼
067:ѡ12 38 02 12 24 22 34 46 16 28 40 05 17 _:24׼
067:ѡФ _:24׼
067:ѡФ ţ _:24׼
067:ѡФ ţ _:24׼
067:ѡФ ţ _:24׼
067:ѡФ ţ _:24׼
067:ѡФ ţ _:24׼
067:ѡФ ţû _:24׼
067:ѡβ 4-5-6-7-8-9 _:24׼
067:ѡ˫ ˫+ _:24׼
067:ѡɫ + _:24׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
066:ѡ 27 22 31 _:ţ22׼
066:ѡ 27 22 31 24 29 _:ţ22׼
066:ѡ12 27 22 31 23 29 25 26 38 39 34 43 36 _:ţ22׼
066:ѡФ ţ _:ţ22׼
066:ѡФ ţ _:ţ22׼
066:ѡФ ţ _:ţ22׼
066:ѡФ ţ _:ţ22׼
066:ѡФ ţ _:ţ22׼
066:ѡФ ţ _:ţ22׼
066:ѡФ ţ򼦻 _:ţ22׼
066:ѡ˫ +ţ _:ţ22׼
066:ѡɫ ̲+첨 _:ţ22׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
065:ѡ12 43 19 07 05 17 29 22 34 46 27 39 06 _:27׼
065:ѡФ ţ _:27׼
065:ѡФ ţ _:27׼
065:ѡФ ţ _:27׼
065:ѡФ ţù _:27׼
065:ƽһФ _:27׼
065:ѡβ 7-8-9-1-2-3 _:27׼
065:ѡ˫ _:27׼
065:ѡɫ 첨+̲ _:27׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
064:ƽһФ ţţţţţţ _:33׼
064:ѡβ 1-2-3-7-8-9 _:33׼
064:ѡ˫ _:33׼
064:ѡɫ 첨+̲ _:33׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
063:ѡ 35 24 29 47 12 _:47׼
063:ѡ12 35 24 29 47 12 23 36 30 22 19 41 38 _:47׼
063:ѡһФ _:47׼
063:ѡФ _:47׼
063:ѡФ _:47׼
063:ѡФ _:47׼
063:ѡФ _:47׼
063:ѡФ ţ _:47׼
063:ѡФ ţ _:47׼
063:ѡФ ţû _:47׼
063:ƽһФ ţţţţţţ _:47׼
063:ѡβ 2-3-4-5-7-8 _:47׼
063:ѡ˫ + _:47׼
063:ѡɫ Ұ+ _:47׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
062:ƽһФ ţţţţţţ _:25׼
062:ѡβ 4-5-6-7-8-9 _:25׼
062:ѡɫ 첨+ _:25׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
061:ѡβ 5-7-8-9-0-1 _:09׼
061:ѡ˫ + _:09׼
061:ѡɫ 첨+ _:09׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
060:ѡФ ţ _:16׼
060:ѡɫ 첨+̲ _:16׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
059:ѡФ _:32׼
059:ƽһФ _:32׼
059:ѡɫ ̲+ _:32׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
058:ƽһФ _:01׼
058:ѡβ 8-9-0-1-2-3 _:01׼
058:ѡ˫ + _:01׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
057:ѡ 27 39 16 28 05 _:28׼
057:ѡ12 27 39 16 28 05 17 29 21 40 33 45 07 _:28׼
057:ѡФ _:28׼
057:ѡФ _:28׼
057:ѡФ _:28׼
057:ѡФ _:28׼
057:ѡФ _:28׼
057:ѡФ _:28׼
057:ѡФ ù _:28׼
057:ѡβ 4-5-6-7-8-9 _:28׼
057:ѡ˫ + _:28׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
056:ѡФ ţ _:18׼
056:ƽһФ _:18׼
056:ѡɫ ̲+ _:18׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
055:ѡɫ ̲+ _:38׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
054:ѡ12 30 16 18 33 05 40 12 24 13 25 06 28 _:25׼
054:ѡФ _:25׼
054:ѡФ _:25׼
054:ѡФ úţ _:25׼
054:ƽһФ _:25׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
053:ƽһФ _:26׼
053:ѡ˫ ˫+ _:26׼
053:ѡɫ _:26׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
052:ѡ12 19 13 18 31 30 27 39 29 28 06 07 49 _:39׼
052:ѡФ _:39׼
052:ѡФ _:39׼
052:ѡФ _:39׼
052:ѡФ _:39׼
052:ѡФ ü _:39׼
052:ѡβ 7-8-9-0-2-3 _:39׼
052:ѡ˫ + _:39׼
052:ѡɫ 첨+̲ _:39׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
051:ѡ˫ + _:43׼
051:ѡɫ ̲+첨 _:43׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
049:ѡ 37 04 38 _:38׼
049:ѡ 37 04 38 39 05 _:38׼
049:ѡ12 37 04 38 39 05 20 32 49 01 02 42 43 _:38׼
049:ѡФ _:38׼
049:ѡФ _:38׼
049:ѡФ _:38׼
049:ѡФ _:38׼
049:ѡФ ţ _:38׼
049:ѡβ 2-3-4-7-8-9 _:38׼
049:ѡ˫ + _:38׼
049:ѡɫ +̲ _:38׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
048:ѡ12 45 38 29 21 41 21 09 23 31 30 08 03 _:08׼
048:ѡФ _:08׼
048:ѡФ ţ _:08׼
048:ѡβ 1-2-3-5-8-9 _:08׼
048:ѡ˫ ˫+ _:08׼
048:ѡɫ + _:08׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
047:ѡФ _:41׼
047:ѡФ _:41׼
047:ѡФ _:41׼
047:ѡФ _:41׼
047:ѡФ _:41׼
047:ѡФ _:41׼
047:ѡФ ţ _:41׼
047:ѡβ 7-8-9-0-1-2 _:41׼
047:ѡ˫ ˫+ _:41׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
046:ѡ12 07 03 02 31 35 34 46 41 29 18 19 43 _:43׼
046:ѡһФ _:43׼
046:ѡФ _:43׼
046:ѡФ _:43׼
046:ѡФ _:43׼
046:ѡФ Fţ _:43׼
046:ѡФ Fţ _:43׼
046:ѡФ Fţ _:43׼
046:ѡФ Fţ߹ _:43׼
046:ƽһФ _:43׼
046:ѡβ 7-8-9-1-2-3 _:43׼
046:ѡ˫ _:43׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
045:ѡ˫ ˫+ _:14׼
045:ѡɫ _:14׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
044:ѡ12 15 25 23 29 04 14 42 19 31 03 27 13 _:42׼
044:ѡФ _:42׼
044:ѡФ ţ _:42׼
044:ƽһФ _:42׼
044:ѡβ 9-0-1-2-3-5 _:42׼
044:ѡɫ +첨 _:42׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
043:ƽһФ _:09׼
043:ѡ˫ + _:09׼
043:ѡɫ _:09׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
042:ѡ 37 41 35 _:35׼
042:ѡ 37 41 35 49 01 _:35׼
042:ѡ12 37 41 35 49 01 05 47 04 40 31 02 45 _:35׼
042:ѡФ _:35׼
042:ѡФ _:35׼
042:ѡФ _:35׼
042:ѡФ _:35׼
042:ѡФ _:35׼
042:ѡβ 7-1-5-4-2-9 _:35׼
042:ѡ˫ + _:35׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
041:ѡФ ţú _:43׼
041:ѡФ ţú _:43׼
041:ѡФ ţú _:43׼
041:ƽһФ _:45׼
041:ѡβ 8-9-2-3-4-5 _:43׼
041:ѡɫ 첨+̲ _:43׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
039:ѡФ _:42׼
039:ѡФ _:42׼
039:ѡФ _:42׼
039:ѡФ _:42׼
039:ѡФ ţ _:42׼
039:ѡФ ţ _:42׼
039:ƽһФ _:38׼
039:ѡβ 9-0-1-2-3-4 _:42׼
039:ѡ˫ ˫+ _:42׼
039:ѡɫ _:42׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
038:ѡФ ţ _:18׼
038:ƽһФ _:18׼
038:ѡβ 5-6-7-8-9-0 _:18׼
038:ѡɫ + _:18׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
036:ѡФ ţ _:03׼
036:ѡФ ţ _:03׼
036:ѡФ ţ _:03׼
036:ƽһФ _:20׼
036:ѡ˫ + _:03׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
035:ѡ12 29 38 41 02 18 30 21 33 08 32 11 23 _:30׼
035:ѡФ _:30׼
035:ѡФ _:30׼
035:ѡФ _:30׼
035:ѡФ _:30׼
035:ѡФ _:30׼
035:ѡФ _:30׼
035:ƽһФ _:30׼
035:ѡβ 8-9-0-1-2-3 _:30׼
035:ѡ˫ + _:30׼
035:ѡɫ _:30׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
034:ѡФ _:36׼
034:ѡФ ţ _:36׼
034:ѡβ 1-2-3-4-5-6 _:36׼
034:ѡ˫ ˫+ _:36׼
034:ѡɫ 첨+ _:36׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
033:ѡФ ü _:21׼
033:ѡФ ü _:21׼
033:ѡФ ü _:21׼
033:ƽһФ _:21׼
033:ѡɫ 첨+̲ _:21׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
032:ѡβ 2 3 4 5 6 7 _:43׼
032:ѡ˫ _:43׼
032:ѡɫ 첨+̲ _:43׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
031:ѡ 35 19 15 06 20 _:06׼
031:ѡ12 35 19 15 06 20 09 26 23 07 27 32 18 _:06׼
031:ѡФ _:06׼
031:ѡФ _:06׼
031:ѡФ ü _:06׼
031:ѡФ ü _:06׼
031:ѡФ üţ _:06׼
031:ƽһФ _:06׼
031:ѡβ 3 4 5 6 7 8 _:06׼
031:ѡ˫ ˫+ _:06׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
030:ѡ 16 15 36 28 27 _:36׼
030:ѡ12 16 15 36 28 27 40 04 03 15 12 24 48 _:36׼
030:ѡФ _:36׼
030:ѡФ _:36׼
030:ѡФ _:36׼
030:ѡФ _:36׼
030:ѡФ _:36׼
030:ѡФ _:36׼
030:ѡβ 3 4 5 6 7 8 _:36׼
030:ѡ˫ ˫+ﹷ _:36׼
030:ѡɫ ̲+ _:36׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
029:ѡһ 10 _:ţ10׼
029:ѡ 10 40 11 _:ţ10׼
029:ѡ 10 40 11 26 15 _:ţ10׼
029:ѡ12 10 40 11 26 15 22 28 33 14 27 34 32 29 31 _:ţ10׼
029:ѡһФ ţ _:ţ10׼
029:ѡФ ţ _:ţ10׼
029:ѡФ ţ _:ţ10׼
029:ѡФ ţ _:ţ10׼
029:ѡФ ţ󼦺 _:ţ10׼
029:ѡФ ţ󼦺ţ _:ţ10׼
029:ѡФ ţ󼦺ţ _:ţ10׼
029:ѡФ ţ󼦺ţ _:ţ10׼
029:ƽһФ _:29׼
029:ѡβ 0 3 4 5 6 8 _:ţ10׼
029:ѡ˫ +ţ _:ţ10׼
029:ѡɫ 첨+ _:ţ10׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
028:ѡ12 43 42 47 28 41 31 30 23 16 17 38 27 36 26 _:30׼
028:ѡФ _:30׼
028:ѡФ _:30׼
028:ѡФ _:30׼
028:ѡФ _:30׼
028:ѡФ _:30׼
028:ѡФ _:30׼
028:ѡФ _:30׼
028:ƽһФ _:47׼
028:ѡ˫ + _:30׼
028:ѡɫ + _:30׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
027:ѡ12 13 22 03 21 16 01 34 27 33 04 11 06 05 43 _:33׼
027:ѡФ ţ _:33׼
027:ѡФ ţ _:33׼
027:ѡФ ţ _:33׼
027:ѡФ ţ _:33׼
027:ѡФ ţ _:33׼
027:ƽһФ _:13׼
027:ѡβ 0 1 2 3 4 6 _:33׼
027:ѡ˫ _:33׼
027:ѡɫ 첨+̲ _:33׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
026:ѡФ ţ _:02׼
026:ѡФ ţ _:02׼
026:ѡФ ţ _:02׼
026:ƽһФ _:02׼
026:ѡβ 1 2 3 4 5 6 _:02׼
026:ѡ˫ ˫+ _:02׼
026:ѡɫ _:02׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
025:ѡФ _:02׼
025:ѡФ _:02׼
025:ѡФ ţ _:02׼
025:ѡФ ţ _:02׼
025:ѡФ ţ _:02׼
025:ƽһФ _:18׼
025:ѡβ 1 2 3 5 6 7 _:02׼
025:ѡ˫ ˫+ _:02׼
025:ѡɫ + _:02׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮
024:ѡһФ _:07׼
024:ѡФ _:07׼
024:ѡФ ţ _:07׼
024:ѡФ ţ _:07׼
024:ѡФ ţ _:07׼
024:ѡФ ţ󼦹 _:07׼
024:ѡФ ţ󼦹 _:07׼
024:ѡФ ţ󼦹 _:07׼
024:ƽһФ _:07׼
024:ѡβ 0 4 5 6 7 8 _:07׼
024:ѡ˫ _:07׼
024:ѡɫ + _:07׼
ҡǮ415826.comṩϣ·һ֮

ҡǮФڱسڸ--׬!

019
020
021

ڱسФ --- 2

022
023
024

ڱسФ --- 1

025
026
027

ڱسФ -ţ-- 2

028
029
030

ڱسФ --ţ- 2

031
032
033

ڱسФ --- 2

034
035
036

ڱسФ --- 1

040
041
042

ڱسФ ţ--- 1

043
044
045

ڱسФ --- 1

046
047
048

ڱسФ --- 1

049
050
051

ڱسФ -- 2

052
053
054

ڱسФ --- 1

055
056
057

ڱسФ --- 2

058
059
060

ڱسФ --- 1

061
062
063

ڱسФ --- 1

064
065
066

ڱسФ -ţ-- 2

070
071
072

ڱسФ --- 1

073
074
075

ڱسФ --- 1

076
077
078

ڱسФ ţ--- 2

079
080
081

ڱسФ --- 0

ҡǮ10ڱس֡ڸ--׬!

001-010ڱؿ룺02.09.11.12.18.21.25.26.28.32.33.37.40.45.48
011-020ڱؿ룺01.04.07.13.15.18.20.21.24.29.30.35.39.40.43
021-030ڱؿ룺05.08.11.13.16.19.22.26.28.31.35.37.40.41.49
031-040ڱؿ룺02.06.09.12.14.16.22.25.27.30.33.36.39.40.48
041-050ڱؿ룺03.07.08.10.14.18.24.28.32.35.39.42.45.47.49
051-060ڱؿ룺01.03.08.10.15.16.21.24.27.30.36.39.42.46.47
061-070ڱؿ룺04.06.09.13.16.19.21.24.25.28.30.33.38.42.45
071-080ڱؿ룺01.05.08.11.12.16.18.20.21.30.31.32.34.44.49
081-090ڱؿ룺01.03.05.08.13.15.17.20.25.27.29.32.37.39.41
091-100ڱؿ룺02.05.09.15.17.19.22.25.26.29.35.37.40.45.49
101-110ڱؿ룺01,06,08,11,12,15,18,20,21,30,31,33,34,41,44
111-120ڱؿ룺05,07,08,12,13,15,22,25,29,30,36,37,40,45,49
121-130ڱؿ룺08,09,14,15,18,20,23,24,27,28,30,34,35,36,40
131-140ڱؿ룺05,08,16,18,24,26,29,31,34,35,36,40,42,43,46
141-150ڱؿ룺06,09,15,18,24,26,28,33,34,35,36,42,45,47,48
151-010ڱؿ룺05,08,14,18,23,25,26,33,36,38,40,42,44,45,47
011-020ڱؿ룺07,08,16,18,23,25,29,35,36,38,41,43,44,47,48
021-030ڱؿ룺01,06,16,19,23,25,29,35,37,39,42,43,44,45,46
031-040ڱؿ룺05,06,17,19,20,23,25,30,33,35,42,43,44,45,46
041-050ڱؿ룺02,03,07,09,15,18,24,26,30,33,38,40,45,47,49
051-060ڱؿ룺01,02,05,06,10,11,17,18,22,23,29,33,39,41,44
061-070ڱؿ룺01,03,04,07,08,10,13,17,20,25,26,30,33,43,46
071-080ڱؿ룺03,06,07,09,10,12,15,18,20,22,25,29,35,38,44

ҡǮ415826.comƼɱһФһβע,ڰʡǮ!

016ڡɱһФɱ Ф :34׼ 016ڡɱһβɱ :34׼
017ڡɱһФɱ Ф :02׼ 017ڡɱһβɱ :02׼
018ڡɱһФɱ Ф :05׼ 018ڡɱһβɱ :05׼
019ڡɱһФɱ Ф :05׼ 019ڡɱһβɱ :05׼
020ڡɱһФɱ Ф :16׼ 020ڡɱһβɱ :16׼
021ڡɱһФɱ Ф :01׼ 021ڡɱһβɱ :01׼
022ڡɱһФɱ Ф :21׼ 022ڡɱһβɱ :21׼
023ڡɱһФɱ Ф :20׼ 023ڡɱһβɱ :20׼
024ڡɱһФɱ Ф :07׼ 024ڡɱһβɱ :07׼
025ڡɱһФɱ Ф :02׼ 025ڡɱһβɱ :02׼
026ڡɱһФɱ Ф :02׼ 026ڡɱһβɱ :02׼
027ڡɱһФɱ Ф :33׼ 027ڡɱһβɱ :33׼
028ڡɱһФɱ Ф :30׼ 028ڡɱһβɱ :30׼
029ڡɱһФɱ Ф :ţ10׼ 029ڡɱһβɱ :ţ10׼
030ڡɱһФɱ Ф :36׼ 030ڡɱһβɱ :36׼
031ڡɱһФɱ Ф :06׼ 031ڡɱһβɱ :06׼
032ڡɱһФɱ Ф :43׼ 032ڡɱһβɱ :43׼
033ڡɱһФɱ Ф :21׼ 033ڡɱһβɱ :21׼
034ڡɱһФɱ Ф :36׼ 034ڡɱһβɱ :36׼
035ڡɱһФɱ Ф :30׼ 035ڡɱһβɱ :30
036ڡɱһФɱ Ф :03׼ 036ڡɱһβɱ :03׼
037ڡɱһФɱ Ф :25׼ 037ڡɱһβɱ :25׼
038ڡɱһФɱ Ф :18׼ 038ڡɱһβɱ :18׼
039ڡɱһФɱ Ф :42׼ 039ڡɱһβɱ :42׼
040ڡɱһФɱ Ф :24׼ 040ڡɱһβɱ :24׼
041ڡɱһФɱ Ф :43׼ 041ڡɱһβɱ :43׼
042ڡɱһФɱ Ф :35׼ 042ڡɱһβɱ :35׼
043ڡɱһФɱ Ф :09׼ 043ڡɱһβɱ :09׼
044ڡɱһФɱ Ф :42 044ڡɱһβɱ :42׼
045ڡɱһФɱ Ф :14׼ 045ڡɱһβɱ :14׼
046ڡɱһФɱ Ф :43׼ 046ڡɱһβɱ :43׼
047ڡɱһФɱ Ф :41׼ 047ڡɱһβɱ :41׼
048ڡɱһФɱ ţФ :08׼ 048ڡɱһβɱ :08׼
049ڡɱһФɱ Ф :38׼ 049ڡɱһβɱ :38׼
050ڡɱһФɱ Ф :11 050ڡɱһβɱ :11׼
051ڡɱһФɱ ţФ :43׼ 051ڡɱһβɱ :43׼
052ڡɱһФɱ ţФ :39׼ 052ڡɱһβɱ :39׼
053ڡɱһФɱ Ф :26׼ 053ڡɱһβɱ :26׼
054ڡɱһФɱ Ф :25׼ 054ڡɱһβɱ :25׼
055ڡɱһФɱ Ф :38 055ڡɱһβɱ :38׼
056ڡɱһФɱ Ф :18׼ 056ڡɱһβɱ :18׼
057ڡɱһФɱ Ф :28׼ 057ڡɱһβɱ :28׼
058ڡɱһФɱ Ф :01׼ 058ڡɱһβɱ :01׼
059ڡɱһФɱ Ф :32׼ 059ڡɱһβɱ :32׼
060ڡɱһФɱ Ф :16׼ 060ڡɱһβɱ :16׼
061ڡɱһФɱ Ф :09׼ 061ڡɱһβɱ :09׼
062ڡɱһФɱ Ф :25׼ 062ڡɱһβɱ :25׼
063ڡɱһФɱ Ф :47׼ 063ڡɱһβɱ :47׼
064ڡɱһФɱ Ф :33׼ 064ڡɱһβɱ :33׼
065ڡɱһФɱ Ф :27׼ 065ڡɱһβɱ :27׼
066ڡɱһФɱ Ф :ţ22׼ 066ڡɱһβɱ :ţ22׼
067ڡɱһФɱ Ф :24 067ڡɱһβɱ :24׼
068ڡɱһФɱ Ф :18׼ 068ڡɱһβɱ :18
069ڡɱһФɱ Ф :47׼ 069ڡɱһβɱ :47׼
070ڡɱһФɱ Ф :26׼ 070ڡɱһβɱ :26׼
071ڡɱһФɱ Ф :41 071ڡɱһβɱ :41׼
072ڡɱһФɱ Ф :27׼ 072ڡɱһβɱ :27׼
073ڡɱһФɱ Ф :ţ10׼ 073ڡɱһβɱ :ţ10׼
074ڡɱһФɱ Ф :29׼ 074ڡɱһβɱ :29׼
075ڡɱһФɱ Ф :19׼ 075ڡɱһβɱ :19׼
076ڡɱһФɱ Ф :02 076ڡɱһβɱ :02׼
077ڡɱһФɱ Ф :ţ22׼ 077ڡɱһβɱ :ţ22
078ڡɱһФɱ Ф :45׼ 078ڡɱһβɱ :45׼
079ڡɱһФɱ Ф :47׼ 079ڡɱһβɱ :47׼
080ڡɱһФɱ Ф :00׼ 080ڡɱһβɱ β :00׼
1.2.7.8.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46 ţţ
3.4.9.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48 Գ Գ Գ Գ Գ Գ
̲ 5.6.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49
ñվղ,ǽΪṩȫ׼ȷϲʵõϲʷ¼ҳڸ٣

(ÿ갴ʼ仯)

2018Фձ

04 05 18 19 26 27 34 35 48 49 ţ
ľ 01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
ˮ 06 07 14 15 22 23 36 37 44 45 18 17 16 15 14 13 24 23 22 21 20 19
02 03 10 11 24 25 32 33 40 41 30 29 28 27 26 25 36 35 34 33 32 31
12 13 20 21 28 29 42 43 42 41 40 39 38 37 48 47 46 45 44 43
TMС

TM01-24С

TM25-49

49

ФԱ

Ф ФţߺF  Ф Ф Фţ ФߺF
ǰФ ǰФţߡ  ФF Ф Ф߹  Фţ򻢺
Ф Фţ  Ф򼦹 ҰФ Ұޣû  ţ
˫ ʻФ: ˫ʻФ:ţﹷ Ф ׳ţﹷ

Фű

ʦ͵÷ ţ ˧󽫡Ա⡢󽫡ɻ 󽫡ʿһ
ۡС㡢 ʵۡ״Ԫʵۡϵۡ滨 ŮˡŮ̫ӡ
̫ӡԪ˧š̫ӡӻ ཫˡӣ ̫ࡢ
Ů߻ Ĺ١ȷ桢ܼҡȷ桢ջ ̫ࡢ̼̫֡ࡢ

Ф ФФԣ

Ф ФԣФľФ ˮФ Ф Фţ
Фţ߼Фţߺù
ļФԣФ ФФФţ
ʮԣ ˣĴŮ Ĵҳţ

ʿл񹲺͹طɣIJ,κ´֮ɣгеһΡ

߻ʹгейΣվˡδʮ֮ʿһɲýͶע಻ɹ½ϲʡ


ҡǮ̳
www.415826.comȨ ת © 2000-2028